• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    سریال سیلو

    دی ۱۱, ۱۴۰۲

    سیلوسازی در سینما به شیوه وزیر و رئیس!

    به قلم: جبار آذین نمانامه: بنده خدایی که شنیده بود،به پیروی از یک سنت دیرین، باساختن بنا،حال هرنوع بنایی که باشد؛ مسجد، مدرسه، سیلو و سینما می تواند از خود نام نیک به یادگار گذارد. آرزوداشت یک عمارت جدید در روستایشان بسازد ،ولی چهارمشکل بزرگ داشت نخست اینکه پول نداشت، دوم سواد نداشت و سوم […]