• تاریخ : سه شنبه - ۸ - خرداد - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  فروزان صاعدی

  در گفت و گو با فروزان صاعدی «مترجم» مطرح شد
  اسفند ۹, ۱۴۰۲
  به بهانه ترجمه زمین های نفرین شده :

  در گفت و گو با فروزان صاعدی «مترجم» مطرح شد

  فروزان صاعدی، کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی است، مدت پنج سال است که به طور جدی شروع به ترجمه کتاب کرده است