• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  فیلم پر حاشیه

  فیلم های پر حاشیه سینما در سال ۹۸
  اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

  فیلم های پر حاشیه سینما در سال ۹۸

  ◾️خانه پدری پایگاه خبری نمانامه: فیلــم کیانوش عیاری سرگذشــت عجیبی را پشت سرگذاشــت. این فیلم سال ۹۳ در گروه هنر و تجربه روی پرده رفت و خیلی زود پایین کشیده شــد. در این ســالها اخبار متناقضی دربــاره فیلم به گوش میرســید.خانه پدری بالاخره اول آبان امســال روی پرده رفت و در تاریخ ۶ آبان به […]