آموزش کامل موشن کپچر ( Motion capture)

به قلم: استاد حسن نامور

نمانامه: فیلم ها و پویانمایی های گوناگونی را در سینمای هالیوود و حتی اخیرا در سینمای خودمان هستند که از جلوه های ویژه جذاب و بسیار زیبا استفاده می کنند. این جلوه های ویژه کاملا شبیه دنیای واقعی هستند و حرکات کاراکترها شبیه به حرکات آن ها در دنیای واقعی است.

ضبط حرکت ردیابی حرکت ( Motion capture) و (motion tracking) MOCAP اصطلاحاتی هستند که برای توصیف جنبش یا حرکت افراد و اشیاء در صحنه سهبعدی بهکار میروند. این فناوری، کارگردانان را توانا می سازد تا بتوانند سکانس هایی با حداکثر کیفیت و شبیه بودن به حرکات افراد در دنیای واقعی بسازند و بیننده کاملا احساس کند که حرکات این کاراکترها کاملا مشابه حرکات افراد در دنیای واقعی است.

در تعریف دقیق تری از موکپ می توان گفت، موشن کپچر به مجموعه تکنیک های اطلاق می شود که اجازه می دهد حرکات یک عنصر واقعی (که لزوما انسان نیست) ضبط، و به یک محیط سه بعدی در رایانه منتقل کرد.علاوه بر اینکه امروزه بیشتر بازی های رایانه ای از این فناوری برای ساخت بازی ها ارتش (برای ،)… جذاب تر و مهیج تر استفاده می کنند در سایر امور همچون سرگرمی (سینما، بازی و شبیه سازی میدان نبرد)، عرصه پزشکی و توانبخشی نیز کاربردی خاص دارد. حتی در عرصه ورزشی نیز در درجات حرفه ای از حرکات فرد ورزشکار موشن کپچر تهیه می شود و مربیان به این وسیله حرکات اشتباه ورزشکاران خود و ضعف عضلانی آنان پی می بردند.

همچنین می توانیم به استفاده از آن را در بازی های کامپیوتری ( ورزش، مبارزه ، ماجراجویی) ، در فیلم های انیمیشن ونیز فیلم هایی که در آن ها از جلوه های ویزه ی بصری استفاده شده نیزاشاره کنیم نحوه عمل موشن کپچر : در ساخت انیمشن یا فیلم ها شخصیت های آن بر روی بدن خود توپ های سفید رنگی را می چسباندند که در واقع این توپ ها سنسورهای منعکس کننده نوری هستند که حرکات ان ها توسط دوربین های مخصوص که نسبت به حرکات آن ها حساس هستند، ضبط شده و به محیط سه بعدی انتقال پیدا می کند.

واضح است که معمولا این توپ ها در مفاصل و دست های شخص جایگزین می کنند تا حرکات به طور کامل و طبیعی به رایانه منتقل شود.اما پس از اینکه حرکات فرد توسط دوربین ها به رایانه منتقل شد نوبت به آن می رسود این حرکات بر روی کاراکتر مورد نظر در دنیای مجازی تطبیق داده شود. در واقع مفاصل فرد بازیگر برو روی کاراکتر ساخته شده برده شود و سرعت حرکات تنظیم شود.

 

pdf کامل موشن کپچر را در اینجا کلیک نمایید

به قلم: استاد حسن نامور

نمانامه: فیلم ها و پویانمایی های گوناگونی را در سینمای هالیوود و حتی اخیرا در سینمای خودمان هستند که از جلوه های ویژه جذاب و بسیار زیبا استفاده می کنند. این جلوه های ویژه کاملا شبیه دنیای واقعی هستند و حرکات کاراکترها شبیه به حرکات آن ها در دنیای واقعی است.

ضبط حرکت ردیابی حرکت ( Motion capture) و (motion tracking) MOCAP اصطلاحاتی هستند که برای توصیف جنبش یا حرکت افراد و اشیاء در صحنه سهبعدی بهکار میروند. این فناوری، کارگردانان را توانا می سازد تا بتوانند سکانس هایی با حداکثر کیفیت و شبیه بودن به حرکات افراد در دنیای واقعی بسازند و بیننده کاملا احساس کند که حرکات این کاراکترها کاملا مشابه حرکات افراد در دنیای واقعی است.

در تعریف دقیق تری از موکپ می توان گفت، موشن کپچر به مجموعه تکنیک های اطلاق می شود که اجازه می دهد حرکات یک عنصر واقعی (که لزوما انسان نیست) ضبط، و به یک محیط سه بعدی در رایانه منتقل کرد.علاوه بر اینکه امروزه بیشتر بازی های رایانه ای از این فناوری برای ساخت بازی ها ارتش (برای ،)… جذاب تر و مهیج تر استفاده می کنند در سایر امور همچون سرگرمی (سینما، بازی و شبیه سازی میدان نبرد)، عرصه پزشکی و توانبخشی نیز کاربردی خاص دارد. حتی در عرصه ورزشی نیز در درجات حرفه ای از حرکات فرد ورزشکار موشن کپچر تهیه می شود و مربیان به این وسیله حرکات اشتباه ورزشکاران خود و ضعف عضلانی آنان پی می بردند.

همچنین می توانیم به استفاده از آن را در بازی های کامپیوتری ( ورزش، مبارزه ، ماجراجویی) ، در فیلم های انیمیشن ونیز فیلم هایی که در آن ها از جلوه های ویزه ی بصری استفاده شده نیزاشاره کنیم نحوه عمل موشن کپچر : در ساخت انیمشن یا فیلم ها شخصیت های آن بر روی بدن خود توپ های سفید رنگی را می چسباندند که در واقع این توپ ها سنسورهای منعکس کننده نوری هستند که حرکات ان ها توسط دوربین های مخصوص که نسبت به حرکات آن ها حساس هستند، ضبط شده و به محیط سه بعدی انتقال پیدا می کند.

واضح است که معمولا این توپ ها در مفاصل و دست های شخص جایگزین می کنند تا حرکات به طور کامل و طبیعی به رایانه منتقل شود.اما پس از اینکه حرکات فرد توسط دوربین ها به رایانه منتقل شد نوبت به آن می رسود این حرکات بر روی کاراکتر مورد نظر در دنیای مجازی تطبیق داده شود. در واقع مفاصل فرد بازیگر برو روی کاراکتر ساخته شده برده شود و سرعت حرکات تنظیم شود.

 

pdf کامل موشن کپچر را در اینجا کلیک نمایید