آموزش کامل نورپردازی

به قلم: استاد حسن نامور

پایگاه خبری نمانامه: نورپردازی به دانش و هنر به کارگیری نور طبیعی و مصنوعی گفته می شود. نور پردازی پیرامون ما و اطراف را به شکل طبیعی یا آراسته شده به نمایش می گذارد. تعریف نورپردازی در زبان فارسی غلط های مصطلح زیادی وجود دارد که واژه نورپردازی نیز بی نصیب نمانده است. به کار بردن نورهای رنگی و بازی با رنگ و نور در جاهای گوناگون، تعریف صحیح نورپردازی است. عموم مردم بر این باورند. حال گروهی معتقدند روشنایی جدا از نورپردازی است. با مهندسی پیوند دارد و این بخش را مهندسی روشنایی می نامند. داده پردازی یعنی هنگامی که با داده ها کار می شود. چهره پردازی یعنی هنگامی که روی چهره ها کار می شود. نور پردازی از دو واژه نور و پردازش تشکیل شده است. با مراجعه به فرهنگ های لغت این معنی ساده دستگیرمان می شود.

نور پردازی : هنگامی که با نور کار می شود . حال که با تعریف نورپردازی آشنا شدیم باید ببینیم در کجا کاربرد دارد. نور آنقدر در زندگی بشر نفوذ کرده است که تصور انجام کاری بدون نور محال است. ما در زندگی روزمره تا انجام پروسه های کاری به روشنایی نور نیازمندیم. کاربرد نور تنها مختص روشنایی پیرامون ما نیست. از لحاظ زیبایی و آرامش اعصاب نوع به کارگیری نور شرط می باشد. به طور خلاصه، نشیمن خانه تا شغل هایی مانند عکاسی و فیلمبرداری به روشنایی و نور نیازمندند. تفاوت تنها به نوع به کارگیری نور محدود می شود. مهندسی روشنایی برای طراحی و پیاده سازی اکثر شاخه های نورپردازی نیاز به کارهای محاسباتی است. با کمک روش های ریاضی و مهندسی با نرم افزارهای مناسب این امر انجام می شود. به این پروسه، مهندسی روشنایی می گویند و تنها ابزاری است برای کار طراحی نورپردازی .
شاخه های نورپردازی: زمنیه ی نورپردازی آن قدر گسترده است که ساعت ها می شود درباره اش صحبت کرد. چیزی که روشن است بیشتر با جنبه ی ساختگی نور سر و کار داریم. همچنین هرجایی که انسان قدم می گذارد به نور نیاز دارد. پس بی شک می شود گفت نور پردازی حتی محدود به زمین نمی شود! در ادامه چند شاخه از نورپردازی را مثال میزنیم.
۱- نورپردازی فضاهای رفت و آمد آدم و خودروهای جابجا کننده آدم و بار مانند : خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، فرودگاه ها، بندرگاه ها، ایستگاه های راه آهن، تونل ها و زیرگذرها، پارکینگ ها و … .
۲- نورپردازی درون و بیرون وسیله های جا به جا کننده آدم و بار مانند : خودروهای کوچک و بزرگ، قطارها، شناورها، هواپیماها و … .
۳- نورپردازی هنری یا نورآرایی درون و بیرون ساختمان ها و فضاها مانند : نورپردازی ویژه جشن های ملی و آیینی، نور پردازی صحنه تئاتر، صحنه های فیلم برداری، چشم انداز، آب نماها و … .
۴- نورپردازی فضای سبز و چشم اندازهای طبیعی مانند : بوستانهای بزرگ و کوچک، گلخانه ها و جایگاههای پرورش گیاهان، کنار رودخانه ها و دریاها، راه ها و گذرگاههای کوهستانی، آبشارها، آبگیر ها و دریاچه ها.

pdf کامل این آموزش را می توانید اینجا مطالعه کنید.