ابراهیم والی دراچیان نویسنده و شاعر

پایگاه خبری نمانامه: استاد ابراهیم والی دراچیان نویسنده، شاعر، نوازنده ی موسیقی عرفانی، استاد ورزشهای رزمی بین المللی جدیدترین آثار خود را با نام های “آنسوتر ” و ” رسم آدمیت” منتشر نمود.
قلم زیبای این نویسنده چنان مطالب را کنار هم در قالب جملات قصار چیده که گویی هر جمله بابی از تفکر، اندیشه، آموزه و بیانی جدید به باور مخاطب نشانده و لذت خواندن اثر را چند برابر می سازد.

( کتابی برای رسیدن به فراسوی اندیشه ها) _ آنسوتر _ اولین کتاب فلسفی به زبان ادبیات معاصر است که واژگانِ خود به طرز ماهرانه و عمیقی در کنار مفاهیم بلند گنجانده و قابلیت بیان اندیشه های دور و در عین حال باورهای محکم است. که انسان را به وجد می آورد. ناگفته نماند کتاب بالغ بر ۴۰۰ صفحه است و سخنان حکیمانه و فلسفی خود را به ۲۵۰۰. جمله رسانده است.

” کتابی برای لشکرکشی علیه خویشتن ” رسم آدمیت، یک کتاب خودشناسی، شناخت مهارتهای زندگی و تنوع در موضوعات مختلف که هر جمله نگینی زیبا بر انگشتری کلام وی نهاده و جذابیت کتاب را دوچندان می کند.
در این اثر این خصوصیت ممتاز کتاب را جزء برترین کتابها بشمار برده است.
_ درد همنوعان._ این تنها پُز ” آدمیت” است که می گویند انسان بی خطا آسوده می خوابد، در حالی که ” انسانیت ” نمی تواند سر بر بالین نهد و آرام بخوابد، حتی اگر بی خطا و گناه باشد چرا که دغدغه همنوع را نداشتن گونه اس دهن کجی است به سرشت و ماهیت خویشتن.
کتاب : آنسوتر. صفحه : ۲۴۵

گاهی برای شناخت دشمنان لازم است کمی دقیق تر به دوستان بنگریم.
کتاب رسم آدمیت، ص ۲۵۴