الگوهای مناسب برای زندگی بهتر

پایگاه خبری نمانامه: زندگی انسان نیازمند دانش علم فن و مهارت است، برای رسیدن به الگویی مناسب و امروزی خانواده و مدرسه باید کارکردهای خود را برروی برخی مهارت ها متمرکز کنند خلأ همکاری خانه و مدرسه موجب از هم کسیختگی و نوعی گمگشتگی در ایفای نقش می شود این مهارت ها آنقدر کلان هستند که اگر در سپهر آموزشی خانواده متعالی و خلاق قرار نگیرد بعد از ۱۲ سال رفت و آمد به خانه و مدرسه برونداد آن یک انسان گیج از نظر مهارت های اساسی زندگی خواهد بود این مهارت ها  مهمتر از آموزش می باشند.

چه مهارتهایی باید در خانه و مدرسه همیشه مورد توجه باشند؟!؟

۱-  مهارت تصمیم گیری:هدف مدارس تسهیل سازی تصمیم گیری های خرد و کلان در دوره های آموزشی است.

۲- مهارت حل مسأله:زندگی پر از مسأله است متأسفانه عادت داریم آن را پر از مشکل  ببینیم مسائل در زندگی یا باید حل شوند یا کنارگذاشته شوند زمانی راه حل راحت گاهی سخت است و نیازمند گرفتن همکاری دیگران است یادمان باشد بهترین راه حل ها در حل برخی مسائل کنار گذاشتن آنها و آن زمانی است که ما هیچ دسترسی به ایجاد و راه حل آن نداریم و فقط اذیت می شویم.

۳-   مهارت تفکر خلاق:خلاقیت مهمتر است از دانش، نگاه متفکرانه به مسائل زندگی خلاقیت را شکوفا می کند و علامت آن تخیل است! و می توان نتیجه گرفت تخیل مهمتر از دانش  اما قوه خیال بستر است نه هدف راه.

۴- مهارت های تفکر انتقادی:دانش آموز باید بیاموزد هیچ مسأله ای صد در صد درست یا غلط نیست و نگاه نقادانه او نسبت به وقایع علمی استقلال رأی و خودباوری و پرورش خود وجودی ، فرد را به رشد و تعالی می رساند.

۵- مهارت های ارتباطی:یکی از مهمترین مهارتها شیوه ارتباط صحیح با انواع موقعیت های ابهام آمیز زندگی است. نقش خانه و مدرسه بسیار اثرگذار خواهد بود مثلاً نه گفتن جزء مهارت های ارتباطی است که ضرورت دارد نوجوانان قبلاًبا آن آشنا شده باشند، تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

۶- مهارت های خودآگاهی:خودآگاهی نتیجه رشد انسان است می گویند درد زاده خود آگاهی است چرا؟ چون تا پله های شعور و شناخت طی نشود انسان مسلط به شرایط فهم و آگاهی نخواهد شد.

۷- مهارت های همدردی و همدلی: همدلی مهمتر و کامل تر از همدردی است و لذا فرد همدل هم همراه هست هم پشتیبان، حال آن که فرد همدرد فقط همراه ماست برنامه ای برای ارتقاء ما ندارد. ما نیاز داریم به هر دوی این مهارتها مسلط باشیم.

۸- مهارت های مقابله با مسائل عاطفی:عاطفه موتور محرک انسان است و انسانیت انسان با عواطفش شناخته می شود اما باید دانست عواطف باید تحت کنترل فرد باشند نه فرد در مدیریت عواطف خود باشد.عواطف مانند قایقی هستند که ما را به تفریح آورده است ما مدیر آن هستیم نه سرگشته و متلاطم امواج عاطفه باشیم که آسیب زا خواهد بود.

۹- مهارت های مقابله با انواع استرس و اضطراب:شاید اغراق نباشد که گفته شود استرس ها و اضطراب ها مقسوم علیه همه بیماری های روانی بشر هستند.استرس ها و اضطراب ها مصیبت های ما هستند منبع اولیه آنها ترس های درونی شده می باشند. که فرد باید بیاموزد چگونه از کمند آنها خود را نجات دهد.

۱۰- مهارت گره زدن عقلانیت تکنیکی با عقلانیت عاطفی:عقل رسول باطنی است و عقل اساس پذیرش دین است و فرد برای معدل گیری در تصمیم گیری ها باید عقلانیت تکنیکی را بر عقلانیت عاطفی مسلط کند تا تصمیم متولد شود عقل معاش عقل معاد در نظر عقلانیت تکنیکی خودنمایی می کنند شایسته است و به جا از عقلانیت تکنیکی و عاطفی استفاده شود و این یک مهارت است.    

 بیان این مهارتها میتواند در قالب کار بردی تری  البته کاربرد آن برای دانشجویان محترم رشته های مرتبط میباشدنیز بیایدکه اشاره میکنیم:

خودآگاهی

خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

 همدلی

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد  درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتوانند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

 ارتباط مؤثر

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

 تصمیم گیری

این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند ، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

 حل مسأله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

 تفکر خلاق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

 تفکر انتقادی

تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند.

  توانایی حل مسأله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد ، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

 توانایی مقابله با استرس

این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.

 اجزای مهارتهای ده گانه زندگی

هر کدام از مهارتهای بالا دارای اجزای تشکیل دهنده ایست که عبارتند از:

 خودآگاهی

·          آگاهی از نقاط قوت

·          آگاهی از نقاط ضعف

·          تصویر خود واقع بینانه

·          آگاهی از حقوق و مسئولیت ها

·          توضیح ارزشها

·          انگیزش برای شناخت

 مهارتهای ارتباطی

·          ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر

·          ابراز وجود

·          مذاکره

·          امتناع

·          غلبه بر خجالت

·          گوش دادن

 همدلی

·          علاقه داشتن به دیگران

·          تحمل افراد مختلف

·          رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر

·          دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)

·          احترام قائل شدن برای دیگران

 مهارتهای بین فردی

·          همکاری و مشارکت

·          اعتماد به گروه

·          تشخیص مرزهای بین فردی مناسب

·          دوستیابی

·          شروع و خاتمه ارتباطات

 مهارتهای حل مسأله

·          تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق

·          درخواست کمک

·          مصالحه (برای حل تعارض)

·          آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات

·          تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه

 مهارتهای تفکر خلاق

·          تفکر مثبت

·          یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید )

·          ابراز خود

·          تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری )

·          تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

 مهارتهای مقابله با هیجانات

·          شناخت هیجان های خود و دیگران

·          ارتباط هیجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار

·          مقابله با ناکامی ، خشم ، بی حوصلگی ، ترس و اضطراب

·          مقابله با هیجان های شدید دیگران

 مهارتهای تصمیم گیری

·          تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.

·          تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها

·          تعیین اهداف واقع بینانه

·          برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود

·          آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید

 مهارتهای تفکر انتقادی

·          ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار

·          آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها

·          واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند

·          آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

 مهارتهای مقابله با استرس

·          مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر نیستند

·          استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد)

·          مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد

·          آرام ماندن در شرایط فشار

·          تنظیم وقت