اهدای کمکهای مالی به بیماران خاص

۲۷ سال است که در طریق خدمت به بیماران خاص، توکل مان تنها به خدا بود و چشم امیدمان به یاری سبز ملت بزرگ ایران. امروز هم بر همان عهد دیرین، خدمت به بیماران خاص را لطف الهی برای خود می دانیم و در این مسیر همدلی قدردان قدم های پر مهر شما در یاری سبز بیماران خاص هستیم.

بنیاد امور بیماریهای خاص

هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم.

راه های کمک های مردمی:

شماره حساب جاری بانک ملت شبعه جیحون

۵۳۵۲۵۲۵۲۳۰

شماره حساب بانک ملی شعبه اسکان

۰۱۱۰۱۰۳۴۳۴۰۰۰

شماره شبا بانک ملی شعبه اسکان

iR790170000000110103434000

شماره حساب بانک پاسارگاد شعبه زرتشت

۲۰۶۸۱۰۹۸۹۸۱

شماره شبا بانک پاسارگاد شعبه زرتشت

iR850570020681000098898001