«تیرکمونشاه» به کارگردانی تیما قاسمیان

نمایش جدید گروه هنری آتم به نام «تیرکمونشاه» به نویسندگی آیدین آقازاده و کارگردانی تیما قاسمیان به روی صحنه رفته است.
به گزارش رسیده، این نمایش که در ژانر کمدی نوشته شده است درباره دوره گمشده ای در تاریخ صحبت می کند که مردم آن دوره در اوضاع اقتصادی بدی به سر می بردند و پادشاه آن مملکت به جای حل مشکل ،به هر بهانه از آنها پول میگیرد. پادشاه از اوضاع شهر خبر ندارد و سعی دارد به همگان ثابت کند بهترین حکومت را در بین جهانیان دارد. پادشاه تصمیم میگیرد مشکل اقتصاد و اشتغال مردم را به زودی برطرف کند که…
این نمایش تا دهم دی ماه نود و هشت در خانه نمایش دا ادامه دارد. از بازیگران این نمایش میتوان به امیر عبادی، محمد جابری، رضا رامشی، پرستو گلزارمقدم، یاشار خمسه، روژین صالحی و تیما قاسمیان اشاره کرد.