جلد سوم «سینمای تاثیرگذار» به مرحله چاپ رسید

نمانامه: جلد سوم سینمای تاثیرگذار تالیف محسن عبدلی که تخصصی در حوزه سینمای ایران به نگارش درآمده است، وارد مرحله چاپ شد. در جلد سوم همچون دو جلد قبلی، طراحی روی جلد آن توسط پریسا کرد انجام گرفته، فیلم های موثر و مهم سینمای ایران از زمان پیدایش سینما تا به حال مورد برزسی و تتبع قرار گرفته است و هدف اصلی آن تاثیر گذاری سینمای ایران بر جامعه ایرانی و همین طور در سطح بین المللی بوده است.

سینمای ایران در طول پیدایش خود موفق به دریافت جوایز و افتخارات بی شماری از جشنواره های معتبر سینمایی جهان از جمله: اسکار، کن، برلین، ونیز، شیکاگو، مسکو ، تهران، جشنواره سه قاره، و … شده است و نظر کارشناسان و منتقدین سینمایی را به خود جلب ساخته، اما هنوز در سینمای بدنه و به اصطلاح تجاری و عام نتواسته سبنمای جهان را فتج کند، که البته نیاز به کار کارشناسی دقیق و بررسی مستمر و واقع بینانه دارد، اما در عین حال در بعد هنری در سینمای جهان موفق ظاهر شده است .
تلاش جلد سوم سینمای تاثیر گذار در ارائه ی این نوع سینما در ایزان و جهان است.