خاطره جواد کراچی از فیلم برزخی ها

پایگاه خبری نمانامه: جواد کراچی مستند ساز و کارگردان سینما به مناسبت درگذشت استاد محمدعلی کشاورز در یادداشتی نوشت:

سر فیلمبرداری برزخی ها به آقای کشاورز گفتم. جناب کشاورز کارگردان این فیلم آقای قادری است. چطور شده که شما در این فیلم کار می کنید. گفت: «موضوع. موضوع خوبی است. من هم دیالوگ هایم را خودم می گویم»
و این نشان دهنده درک درست و صحیح ایشان از آزادی و انتخاب هنرمندانه است.
روانشاد قادری هم انسان عزیزی بود. صادق و راستگو بود و در شرایط بعد از انقلاب می خواست جسد به روی زمین افتاده سینما را بلند کند. همه را جمع کرده بود. از آقای سعید راد گرفته تا فردین و ناصر خان را. همه اینها نشان دهنده گسترده گی فکر ایشان و اهمیت و ارزش سینمای وطن بود. امروز هم همه از مادر و پدر سالار و … می گویند.
هیچکس نمی گوید که فردین و ملک مطیعی و روانشاد کشاورز دست مزدی برای برزخی ها طلب نکرده بودند و در کنار مردم روستا ، همان نهاری را می خوردند که آنها می خوردند و لذت می بردند. تنها هدفشان همکاری و همراهی با روانشاد قادری و سینمای به زانو در آمده کشورمان بود.
یاد و راهشان گرامی باد.