زندگی و زمانه محمدحسین میرزای حشمت الدوله

نمانامه: کتاب زندگی و زمانه محمدحسین میرزای حشمت الدوله به قلم استاد اردشیر کشاورز مورخ و ادیب سرشناس کرمانشاهی در قالب ۳۵۸ صفحه از سوی انتشارات سرانه، منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب شامل ۹ فصل با مقدمه دکتر فریبرز نوذری دولتشاهی به زندگینامه محمدحسین میرزا حشمت‌الدوله از شاهزادگان قاجار، نوه فتحعلی‌شاه و حاکم کرمانشاه، خوزستان و لرستان پرداخته است.

فصل اول: 

 • سیری تاریخی در احوال ایل قاجار
 • چگونگی ورود ترکان به ایران
 • نژاده ی قاجاری یا قجری
 • زمینه های نقد و بررسی منابع تاریخی
 • نقد منابع عصر قاجاری

فصل دوم: 

 • شناخت زمینه های تاریخی پاگیری قاجاریه
 • بررسی شاخص های سیاسی شاهان قاجار
 • تقلید از الگوهای اصلاحی غرب، اصلاحات دولتشاه
 • تداوم جنگ های ایران و روس
 • زمینه های اختلافات ایران و روس
 • شخصیت دولتشاه در کتاب دو سال آخر
 • محمدعلی میرزای دولتشاه و دیگر آثار تاریخی

فصل سوم:

 • عرصه تولد و بالندگی شاهزاده حشمت الدوله
 • مرگ شاهزاده دولتشاه
 • انتصاب شاهزاده محمدحسین میرزا به جای پدر
 • ادامه جنگ های ناتمام
 • جنگ های ۱۲۳۶ ـــ ۱۲۳۷ و جنگ های سال ۱۲۳۸ هجری شمسی

فصل چهارم: 

 • آمادگی نیروها جهت آغاز جنگ های بهاره
 • وضعیت نیروهای ایرانی جبهه جنوب
 • فرماندهی محمدحسین میرزا و جنگ های سال ۱۲۳۸ قمری
 • ادامه جنگ های سال ۱۲۳۸ ه ق
 • فصلی پیرامون شناخت زهاب و پیشینه تاریخی آن

فصل پنجم:

 • زهاب در عصر قاجاریه
 • متن پاره ای از اسناد مرتبط
 • اوضاع لرستان و خوزستان پیش از انتصاب حشمت الدوله
 • ماده ی تاریخ وفات محمدعلی میرزا و جلوس محمدحسین میرزا و پیوند زناشویی شاهزاده حشمت الدوله با دختر عباس میرزای ولیعهد
 • تاریخ وفات مهدعلیا عباس میرزا

فصل ششم: 

 • آغاز مخالفت ها
 • جدایی لرستان و خوزستان از حوزه ی حکومتی حشمت الدوله
 • جدال برادران، محمود میرزا و حسام السلطنه بر زمینه تصاحب حاکمیت
 • لرستان، همچنان بستر جنگ های خانمانسوز
 • برکناری حشمت الدوله از حکومت کرمانشاهان

فصل هفتم:

 • حشمت الدوله و تمکن بر سریر حکومت کرمانشاهان
 • تحلیلی بر انگیزه ابقاء مجدد حاکمیت حشمت الدوله بر کرمانشاهان
 • زمینه احیاء حکومت های خوزستان و لرستان و حاکمیت مجدد حشمت الدوله
 • وقوع جنگ های چندگانه بین شاهزادگان و اعاده حاکمیت لرستان و خوزستان برای حشمت الدوله به روایت های گوناگون

فصل هشتم: 

 • ادامه جنگ های بین شاهزادگان، سال های ۱۲۴۷ ــ ۱۲۴۸ هجری قمری
 • تداوم حکومت حشمت الدوله بر ممالک ثلث از ۱۲۴۵ تا ۱۲۵۰ ه ق
 • مصیبت فجیع کور شدن سلیمان خان گوران
 • موضوع مکتوبات امیرنظام زنگنه و وصیت نامه مجعول عباس میرزا

فصل نهم: 

 • مرگ فتحعلی شاه و آئین دیگر روزگار
 • آشفتگی اوضاع کشور، اعلام پادشاهی علی شاه ظل السلطان
 • گفتمان های تاریخی ذیل پادشاهی محمدشاه
 • سلطنت محمدشاه قاجار ۱۲۵۰ ــ ۱۲۶۴ ه ق
 • حشمت الدوله و سامان نهایی کار