سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر

سومین همایش سومین همایش ملی زبان و ادبیات و بازشناسی مشاهیرو مفاخر در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ در مشهد برگزار گردید. پرفسور سید حسن امین یکی از سخنرانان این همایش بود.

فرهنگ و اقتصاد پاشنه آشیل توسعه در جوامع امروزی است، اما برخی صاحب‌نظران معتقدند توسعه در همه زمینه‌ها نیازمند توجه بیشتر به مقولات فرهنگی است. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در ارتباط با توسعه فرهنگی باید به آن توجه داشت، مفاخر فرهنگی و ادبی هستند. میهن ما از معدود کشورهایی است که مفاخر علمی، ادبی و فرهنگی زیادی دارد که متأسفانه آن‌گونه که باید به جایگاه آنها توجهی نشده است و همین امر سبب شده برخی کشورهای همسایه در صدد تصاحب مفاخر ایرانی برآیند. شاید همین امر سبب شد که از چند سال گذشته، مراسم گرامیداشت مفاخری همچون حافظ و سعدی با تکریم ویژه و همچنین با حضور مسئولان بلند پایه کشور مورد توجه قرار گیرد. در خراسان‌رضوی نیز از چند سال گذشته بزرگداشت مفاخر حوزه فرهنگ و ادب پارسی در دستور کار قرار گرفته است اما این مراسم از کیفیت لازم برخوردار نبوده است. دعوت از نخبگان و چهره‌های علمی استان برای حضور در این مراسم زمینه آشنایی نسل جوان و امروزی جامعه با مشاهیر و مفاخر در حال حیات و یا فقید خراسان را فراهم می‌کند.