نقدی بر شوونیسم و پان آریائیسم!

به قلم : دکتر فاروغ صفی زاده

متأسفانه در کشور ما تاکنون نقد علمی به شیوه‌ی آکادمیک یا اصلاً وجود نداشته و یا براساس ذهنیّات تقریباً ناآگاه منتقد صورت پذیرفته است، به‌خصوص در مسایل نژادشناسی و زبان‌شناسی که کسانی در این وادی به نقد می‌پردازند که کوچک‌ترین آگاهی از زبان‌شناسی علمی و نژادشناسی ندارند. در صفحه‌ی ۳۷ شماره‌ی ۶ مجله‌ی وزین ایران‌مهر (دی ۱۳۸۲) دو صفحه به اصطلاح نقد از سرپرست یکی از هفته‌نامه‌های آذربایجان زیر نام: «نقدی بر سخنان سردبیر از باب دوستی» به چاپ رسیده که لازم دیدم برای روشن شدن اذهان خوانندگان ارجمند مجله، یکی دو صفحه نقدی بر این به اصطلاح نقد بنویسم. مقاله‌ی این‌جانب زیر نام: «مرد آذربایجان آریایی‌اند نه ترک»به‌طور بسیار چکیده‌وار و ناقص!! به چاپ رسید که امیدوارم بقیه‌ی این مقاله نیز به چاپ برسد. اینجانب در این مقاله به‌طور بسیار علمی زبان مجهول ترکی و نژاد مجهول ترک را مورد بررسی تاریخی و زبان‌شناسی قرار داده‌ام. متأسفانه عدّه‌ای پان‌تورکیسم در ایران چون از دیدگاه علمی جایگاهی ندارند، بقیه را (به‌خصوص میهن‌پرستان دانشمند و فهیم را) به واژه‌های بسیار نامأنوس و برچسب‌هایی هم‌چون: شوونیسم و پان‌آریائیسم و شوونیست رژیم پهلوی!! و اخراجی حزب توده!! و آریامهری و از این دست واژه‌های نادرست از زبان ناآگاهان می‌پردازند و دانشمندان بزرگوار را با این برچسب‌ها متّهم می‌کنند.

آقای منتقد مذکور نیز نقد غیرعلمی خود را با همین برچسب‌ها آغاز کرده و به دانشمندان و مفاخر فرهنگی هم‌چون زنده‌یاد احمد کسروی و… نیز تاخته است!! منتقد تاریخ‌نگار و زبان‌شناس!! حتّی پا را فراتر نهاده و بنای شهر تهران را نیز به ترکان و آریایی‌ها را نیز نژادهایی از ترکان و کردها و عرب‌ها منسوب فرموده است!! اتّهام شوونیست‌های رضاخانی به دانشمندان ایرانی، از دیگر برچسب‌های منتقد مذکور می‌باشد. هم‌چنین منتقد ناآگاه نویسندگان ایران‌شناس و دانشمند را به مزدور انگلیس نیز متّهم ساخته و…!! منتقد مذکور در جایی نیز به تحریف جمله‌ای از مقاله‌ی من پرداخته و نوشته: «تناقض در نوشتار» تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان ما ترکی سخن می‌گویند. مردم آذربایجان از جهت نژاد آریایی‌اتند نه ترک»!! در حالی‌که نوشته‌ی این‌جانب این‌گونه بوده: «تعداد بسیار زیادی از هم‌وطنان ما به زبانی سخن می‌گویند که به غلط به ترکی مشهور شده، در حالی‌که این زبان برگرفته از زبان پهلوی ساسانی می‌باشد و…»


منتقد مذکور در پایان نقد خود به تحریفی دیگر از زبان دانشمندان یونسکو ـ هم‌چون دیگر پان‌تورکیست‌ها ـ پرداخته و نوشته است: «سازمان یونسکو طی آماری، ترکی را سومین زبان باقاعده‌ی دنیا معرفی کرده و فارسی را لهجه‌ی سی‌وسوم زبان عربی شناخته است»!!! ما با سازمان یونسکو تماس گرفتیم و این مسأله را جویا شدیم که مدیران سازمان یونسکو به شدّت این خبر دروغ و جعلی را رد کرده و آن را زاییده‌ی تخیّل بیمار عدّه‌ای پان‌تورکیسم دانستند. جالب این جاست یکی از اساتید زبان‌شناس ترکیه در کتاب خود به گویش آذری استانبولی نوشته است: «زبان ترکی به قدری فقیر است که فقط چند صد واژه دارد، مانند قبایل ابتدای آفریقایی و اگر واژه‌های عربی و پارسی را از زبان فعلی ترکی خارج سازند، مردم مکالمه‌ی عادی روزانه را نتوانند انجام دهند.» یاووز باقی‌لر، زبان‌شناس ترکیه.

با این اوصاف روشن می‌شود که سومین زبان باقاعده‌ی دنیا در چه مقام و پایه‌ای قرار دارد!! این‌جانب در سری مقالات خود و کتاب‌هایی که در نقد زبان مجهول ترکی نوشته‌ام، ثابت کرده‌ام ۹۵ درصد از واژه‌های امروز گویش‌های آذری و آذری استانبولی از پهلوی ساسانی گرفته شده و تنها پنج درصد از این واژه‌ها از واژه‌های مغولی و عربی و… می‌باشد. مسلماً زبان‌شناسان خوب می‌دانند که زبان غنی و پربار فارسی، والاترین و بزرگ‌ترین و باقاعده‌ترین زبان جهانی می‌باشد. به گونه‌ای که مارکس در یکی از مقالات خود نوشته است: «به‌وجود آورنده‌ی زبان جهانی اسپرانتو اگر با زبان فارسی آشنا می‌بود، بی‌گمام زبان پارسی را زبان جهانی برمی‌شمرد.» عدّه‌ای ناآگاه واژه‌های معرب زبان فارسی را عربی و خط زیبای فارسی کنونی را خط عربی می‌دانند، در حالی‌که ۹۸ درصد از واژه‌های عربی کنونی از واژه‌های ایرانی تشکیل شده و خط کنونی نیز از خط کوفی و سپس پهلوی ساسانی گرفته شده که در اثبات این مسأله این‌جانب در چند جلد کتاب خود در این زمینه به‌طور گسترده توضیحات لازم را داده‌ام. در پایان از سردبیر فرزانه‌ی ایران‌مهر  خواهشمندم ادامه‌ی مقاله‌ی علمی این‌جانب را به چاپ برساند و از چاپ نقدها و مقالات غیرعلمی نیز بپرهیزد و خطاب به منتقد مذکور و دیگر پان‌تورکیست‌ها اعلام می‌دارم:

آب دریا کزو گهر زاید به دهان سگی نیالاید !!