نگاهی به کتاب ویرایش انسان


به قلم : پروفسور سید حسن امین

ویرایش انسان داستانی خواندنی نوشته رقیه حاجی ابراهیمی است در پنج بخش که در بخش داستان های تربیتی و اخلاقی می گنجد. کتاب از بخش های احتماعی و فرهنگی و حتی به نوعی عاشقانه هم خالی نیست اما درون مایه اصلی آن تربیتی و اخلاقی است.
این کتاب که از زبان سوم شخص مفرد روایت میشود،زندگی گناه الود مردی را به تصویر می کشد که سرانجام عاقبت به خیر می‌شود. جوانی به نام محسن به همسرش مریم خیانت میکند ولی بعد متوجه خطای خود میشود و توبه می‌کند. او اشتباه های خود را می پذیرد و از مریم و خانواده پوزش می خواهد. عذرخواهی او را که تنهازبانی نیست و وجدانی و عملی است می پذیرند و به جای انتقام جویی یا مقابله به مثل و لجاجت هر دو طرف آشتی جویانه از اصلاح مرد خاطی منتفع می شوند.
نویسنده در مقام دانای کل در قالب فردی اخلاق مدار که از بیرون به صحنه ها می‌نگرد،سعی بلیغ دارد که نشان دهد مدارا و شکیبایی بهتر از تنبیه و انتقامجویی است.
در روزگار ما که شالوده ارتباطات خانوادگی به ضعف گراییده و خودخواهی و افزون طلبی افزایش یافته است ، پیامهای اخلاقی و تربیتی این داستان قابل اعتنا و توجه است. نویسنده به سبک رئالیستی زندگی عادی خانواده ها را شرح و بسط می دهد تا نشان دهد که انسان میتواند تغییر کند و به او باید فرصت داد تا خودش را تصحیح کند.
ویرایش انسان از جهت کیفی و سبک واقع گرایانه است یعنی تعقل و کار معقول را بر احساسات و علایق فردی ترجیح می دهد و بنا دارد به ترویج زندگی اخلاق مدار بپردازد.
ما در ایران معاصر زنان داستان نویس بسیاری داشته و داریم که تنها تعداد معدودی از انان به شهرت رسیده اند مانند سیمین دانشور، گلی ترقی، غزاله علیزاده، منیرو روانی پور و… اما از تلاش و کو شش دیگر زنان داستان نویس مانند حاجی ابراهیمی غافل نمی توان شد؛ چرا که هر گلی بویی دارد و هر زاویه دیدی باید جایگاه خود را در جامعه کثرت گرا بیابد. کتاب در دویست صفحه با کاغذ و صحافی خوب توسط انتشارات آبتین رسانه در ۱۳۹۷ منتشر شده است و من از خواندن آن لذت بردم.