هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره»

پایگاه خبری نمانامه: به نقل از روابط عمومی سپهر سوره هنر، مجموع آثار راه‌یافته به دبیرخانه هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» ۷۲۹ اثر از ۳۰۰ شرکت کننده(زیر ۲۵ سال) است.

در بخش‌های ترانه ۴۹، داستان کوتاه ۱۲۸، داستانک ۶۰ ، شعر کلاسیک ۳۲۲، شعر نو (نیمایی و آزاد) ۱۲۷ اثر دریافت شده است. همچنین در بخش ویژه زبان فارسی تعداد ۴۳ اثر به دبیرخانه این رویداد ادبی راه یافته اند.

هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» توسط موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار خواهد شد.