کتاب های تازه؛ عبداله عطایی

پایگاه خبری نمانامه: چرا ادبیات؟ کتابی است از ماریو بارگاس یوسا ترجمه عبداله کوثری که نشر لوح فکر منتشر کرده، کتاب حاوی چند مقاله و یک گفتگو با یوسا می‌باشد. در این کتاب یوسا با نثر خواندنی و موجز خود جامعه بدون ادبیات را به جامعه‌ای که محکوم به توحش معنوی است تشبیه می‌کند و عقیده دارد چنین جامعه‌ای حتی آزادی خود را به خطر می‌اندازد. ((ادبیات پیوندی برادرانه میان انسانها برقرار می‌کند و آنها را وا می‌دارد تا به هم گفتگو کنند و خاستگاه مشترک و هدف مشترک رابه یاد آورند، این احساس اشتراک در تجربه جمعی انسانی در درازای زمان و مکان والاترین دستاورد ادبیات است و هیچ چیز به اندازه ادبیات در نو شدن این احساس برای هر نسل مؤثر نیست)). (از متن کتاب)