کمبود برخی داروهای بیماران خاص همچنان پابرجاست

نمانامه: واحد مددکاری بنیاد امور بیماری های خاص از کمبود برخی داروهای بیماران مبتلا به بیماری هموفیلی، تالاسمی و سرطان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد امور بیماری های خاص، براساس اعلام واحد مددکاری آمپول دسفرال و دسفناک همچنان برای بیماران تالاسمی با کمبود مواجه است.

●همچنین فاکتور ۹ نیز برای بیماران هموفیلی نیز دچار کمبود است، اما این کمبود از طریق فاکتورهای دیگر جبران شده است.

●طبق این گزارش، آمپول کلسیم فولینات، آمپول اتوپوزاید و آمپول بند انیت که برای دوره درمان بیماران سرطانی استفاده میشود نیز دچار کمبود بوده است؛ البته لازم به ذکر است که این کمبودها موقتی است.